Prosedur Permohonan Menjadi Anggota Sekatarakyat

A. Kelayakan

  1. Pemohon mestilah berjawatan TETAP di Bank Rakyat ( sekiranya dalam tempoh percubaan 6 bulan layak memohon menjadi ANGGOTA )

B. Cara Permohonan

  1. Sila berdaftar secara online di laman web E-sekata.
  2. Isikan segala makluman dengan tepat dan lengkap.

C. Dokumen diperlukan

  1. Salinan IC pemohon ( depan belakang ).
  2. Surat lantikan tetap / Surat pengesahan jawatan.
  3. Slip bayaran masuk RM 5 ( akaun Sekatarakyat 22-019-105560-5 ).

Sila faxkan semua dokumen yang diperlukan selepas pemohon mengisi permohonan online dan hubungi pihak Sekatarakyat untuk pengesahan penerimaan. dokumen. Bukti penghantaran bukanlah bukti penerimaan.

D. Tempoh kelulusan

  1. Bagi permohonan yang telah lengkap diisi online serta dokumen yang diberikan,                 kelulusan adalah dalam masa seminggu bekerja. Namun, potongan gaji hanya akan bermula pada bulan berikutnya selepas kelulusan.
  2. Sekiranya pihak Sekatarakyat tidak menerima apa-apa dokumen dalam masa seminggu seperti dinyatakan, permohonan tersebut akan DIHAPUSKAN tanpa dimaklumkan.

SILA AMBIL PERHATIAN:

    **** Diingatkan bahawa, bagi anggota baru ID PENGGUNA & KATA LALUAN adalah sendiri ( yang telah direka semasa mengisi borang online tersebut ).

   ***** ID PENGGUNA & KATA LALUAN yang direka itu perlu DISIMPAN & DIINGATI kerana ia akan digunakan semula apabila anggota ingin mengakses ke laman web E-sekata tersebut.

 
     
SILA MASUKKAN NOMBOR KAD PENGENALAN
 
NO KAD PENGENALAN :